همکاران گرامی با تکمیل فرمهای اثربخشی، ما را در برگزاری هر چه بهتر دوره ها یاری نمایید.
دریافت فرم اثر بخشی دوره در سطح واکنشارسال فرم تکمیل شدهدریافت فرم اثر بخشی دوره در سطح رفتارارسال فرم تکمیل شده
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)