مشخصات دوره های آموزشی
عنوان دوره توضیحات دوره ساعت دوره دانلود جزوات آموزشی تاریخ آزمون دانلود سوالات آزمون شرکت در آزمون
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و توسعه مدیریت شهری مسئولین و کارشناسان فناوری اطلاعات 16 دریافت فایلروزچهارشنبه1400/7/28 از ساعت 9 صبح الی 11 قبل از ظهر
برای شرکت در آزمون کلیک کنید