ارتباط با ما
آدرس مرکز: شهرک کوثر پایاتراز نمایشگاههای بین الملی اردبیل روبروی آپارتمانهای توسعه مسکن -طیقه فوقانی ایستگاه آتش نشانی شماره 6    
     شماره تلفن ها: رییس مرکز:33529113 - اداره آموزش کارکنان 33539607- واحد پژوهش 33539148 - فکس-33539148
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
منبع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۵۸