برگزاری دوره ضمن خدمت طراحی شهری

برگزاری دوره ضمن خدمت طراحی شهری
دوره ضمن خدمت طراحی شهری ویژه مسئولین و کارشناسان معماری و شهرسازی ،ترافیک و عمران بصورت مجازی برگزار می شود.
تاریخ درج محتوا جهت مطالعه همکاران از تاریخ 1400/717 لغایت 1400/7/21 می باشد و تاریخ آزمون روز چهارشنبه 1400/7/21 از ساعت 9صبح الی 11 قبل از ظهر می باشد.
همکاران محترم توجه فرمایید برابر ضوابط و جهت جلوگیری از تضیح حق همکاران مرتبط با دوره از سایر همکاران غیر مرتبط در خواست می شود در دوره شرکت ننمایند فقط اشخاصی پست سازمانی آنها مرتبط باشد اقدام نمایند.
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
منبع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۳