برگزاری دوره آموزشی مدیریتی (مدیریت برون سپاری)

برگزاری دوره آموزشی مدیریتی (مدیریت برون سپاری)
دوره آموزشی مدیریت برون سپاری ویژه مدیران دوایر مختلف شهرداری  بصورت مجازی بشرح ذیل برگزار می گردد.
تاریخ درج محتوا جهت مطالعه همکاران از تاریخ 1400/10/06 لغایت 1400/10/10 و تاریخ آزمون روز شنبه تاریخ 1400/10/11 از ساعت 9صبح ال 11 قبل از ظهر می باشد.


 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
منبع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۷