برگزاری دوره تخصصی تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی

برگزاری دوره تخصصی تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی
دوره تخصصی تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی بصورت مجازی برگزار می گردد. مهلت مطالعه محتوا از تاریخ 1400/10/14 لغایت 1400/10/19 و تاریخ آزمون روز دوشنبه 1400/10/20 از ساعت 9 صبح الی 14 می باشد لازم بذکر آزمون ویژه رشته شغلهای آتش نشانی می باشد وکارکنان غیر مرتبط به جهت رعایت مقررات و جلوگیری از شلوعی سایت و از بین رفتن حق همکاران آتش نشان در آزمون شرکتت ننمایند.
 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
منبع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۸