برگزاری دوره تخصصی بتن و طریقه نگهداری آن

برگزاری دوره تخصصی بتن و طریقه نگهداری آن
اداره آموزش شهرداری اردبیل دوره تخصصی تهیه بتن و طریقه نگهداری آن را به مدت 24 ساعت بصورت مجازی برگزار می کند.

دوره ویزه مسئولین و کارشناسان کلیه رشته شغل های فنی عمرانی،معماری و شهرسازی کارمندان رسمی ،پیمانی و قرادادی شهرداری اردبیل و سایر شهرداری استان اردبیل می باشد.

تاریخ درج محتوا جهت مطالعه همکاران از 1400/10/21 لغایت 1400/10/27 می باشد و تاریخ آزمون روز سه شنبه 1400/10/28 از ساعت 9 صبح الی 11 قبل از ظهر بصورت مجازی می باشد.
 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
منبع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۸